Prepping

Počujete sirénu.  Máte len zopár minút na to, aby ste si zobrali vašu dopredu nachystanú evakuačnú batožinu a zahájili zrýchlený presun do bezpečného úkrytu. Aj toto je jeden z realistických scenárov, ktorý môže postihnúť každého z nás.

 

Stage Prepping je aktivita, ktorá sa venuje zvládaniu špecifických kritických situácií (vojna) a najmä príprave evakuačnej batožiny („bail out bag“). Účastníci absolvujú simulované situácie, kde si pod dohľadom inštruktora spoločne prejdú jednotlivé veci a ich význam v ruksaku na prežitie. V úvode prebieha inštruktáž resp. spoločný tréning v balení ruksaku. V záverečnej fáze máme nachystaných niekoľko scenarových hier s fokusom na tímovú prácu pod stresom. 

Prepping

Scenár reflektuje rozvoj a zlepšenie v týchto oblastiach života firmy

Čo sa na stanovišti naučím?