Prvá pomoc v kritických situáciách

Na tomto stanovišti budete účastníkmi simulovanej udalosti a na vašich schopnostiach bude závisieť záchrana toho najcennejšieho – ľudského života.


Naučíte sa, ako správne vyhodnotiť krízovú situáciu, určiť priority v postupe, bezprostredne reagovať na zmeny stavu. Presvedčíte sa, aký je rozdiel v efektivite medzi riešením bez dostatočných znalostí a riešením využitia “best practice” metodík. Zistíte, aké nástroje alebo alternatívy využiť, kedy, ako a na koho komunikovať pre zaistenie ďalšej pomoci a to v limitovanom čase, kedy ide o všetko.

Scenár reflektuje rozvoj a zlepšenie v týchto oblastiach života firmy

Čo sa na stanovišti naučím?