Prvá pomoc

Survival Academy / Prvá pomoc

Prvá pomoc

Na tomto stanovišti budete účastníkmi simulovanej udalosti a na vašich schopnostiach bude závisieť záchrana toho najcennejšieho – ľudského života.

Naučíte sa ako správne vyhodnotiť krízovú situáciu, určiť priority v postupe, bezprostredne reagovať na zmeny stavu… Presvedčíte sa aký je rozdiel v efektivite medzi riešením bez dostatočných znalostí a s využitím “best practice” metodík, aké nástroje alebo alternatívy využiť, kedy ako a na koho komunikovať pre zaistenie ďalšej pomoci… a to všeko v limitovanom čase kedy ide o všetko.

Scenár reflektuje rozvoj a zlepšeniu v týchto oblastiach života firmy:

 • vyhodnocovanie neočakávaných situácií
 • použitie osvedčených postupov
 • význam metodiky v praxi
 • využitie prostriedkov a voľba alternatív
 • rozdelenie úloh v tíme
 • krízový manažment a komunikácia

Čo sa na stage naučím?

 • Postup záchrany podľa CABCDE
 • Použiť turnikety a tlakové obväzy
 • Uvoľniť dýchacie cesty
 • Zastaviť otvorené krvácania
 • Zabrániť hypotermii a šoku
 • Ošetriť ostatné poranenia

Pin It on Pinterest