Scenár prežitia

Survival Academy / Scenár prežitia

Scenár prežitia

Predstavte si, že s ďalšími osobami nečakane havarujete na nehostinnom mieste. Máte k dispozícii iba obmedzené prostriedky, ktoré sa vám podarilo zachrániť. Dokážete určiť priority pre prežitie nielen Vás osobne ale aj celej skupiny? Nájsť možnosti využitia materiálu, ktorý máte k dispozícii a spolupráca v tíme, aby ste zabezpečili prežitie všetkých budú zohrávať kľúčovú úlohu. Komunikačné, analytické a presvedčovacie schopnosti ako hlavné zbrane v scenári rozhodnú o vašom osude.

Stage zameraný na premýšľanie a komunikáciu. Podstatou tohto stanovišťa firemného teambuildingu je snaha o prežitie v prírodných podmienkach s obmedzeným množstvom vecí a tým pádom je veľmi dôležité využitie na prvý pohľad aj nepoužiteľných vecí. Vedieť vyhodnotiť situáciu v čo najkratšom čase a následne sprioritizovať úkony na prežitie je to, čo rozhoduje o tom či prežijete. Pri tejto úlohe nejde o prežitie jednotlivca ale o prežitie všetkých ako skupiny.

Scenár reflektuje rozvoj a zlepšeniu v týchto oblastiach života firmy:

  • organizácia brainstormingu
  • dôležitosť analýzy pre dosiahnutie stanoveného cieľa
  • komunikácia, argumentácia a presvedčovacie schopnosti
  • podriadenie individuality skupinovému cieľu
  • dlhodobé versus krátkodobé ciele

Čo sa na stage naučíte?

  • Ako reagovať v kritických situáciách
  • Hľadať súvislosti tam kde na prvý pohľad nie sú
  • Spolupracovať s ostatnými v skupine
  • Dôležitosť komunikácie v rámci skupiny
  • Veľa nových informácií nielen o prežití

Pin It on Pinterest