GA Drilling

GA Drilling

Spoločnosť GA Drilling nás oslovila so spoluprácou pre celofiremný teambuilding pre svojich 100 zamestnancov. Ako miesto konania, pre takýto väčší firemný teambuilding, sme napokon vybrali lúku neďaleko dolnej stanice lanovky v Bratislave. Tá mala dostatočné kapacity pre všetkých zúčastnených.

Na základe dodatočných požiadaviek sme zmenili niektoré detaily a časový harmonogram aby sme plne vyhoveli aj ďalšiemu firemnému programu, ktorý nasledoval po aktivitách Survival Academy.

„Veľmi dobre zorganizovaná akcia v prírode pre viac ako 100 osôb. Oceňujeme interaktívne, zaujímavé a poučné úlohy a aj individuálny prístup počas celého podujatia. Dobre zvládnutá organizácia aj pri veľkom počte účastníkov. Aj tí, ktorí do prírody chodia, sa mali čo naučiť. Príjemne strávený čas s kolegami pod vedením šikovných inštruktorov!“
Lenka Klongová
GA Drilling
Follow Us