SCR technologies

"Ďakujeme za organizáciu aktivít pre náš teambuilding. Preping bol stage, ktorý v tejto dobe ocenil každý náš zamestnanec. Veľa z nich má dokonca batožinu pre kritický prípad pobalenú :). Prvá pomoc v kritických situáciách bol veľmi praktický stage, ktorý každému z nás osviežil informácie ako správne podať prvú pomoc a zachrániť ľudský život. Veľmi oceňujem časovo aj personálne vyladený program a prispôsobenie stagov tak, že aj napriek nepriaznivému počasiu sme mohli celý program nerušene absolvovať. "
Anna Majeríková
SCR technologies