Tip na čítanie – Extrémne vlastníctvo

extrémne vlastníctvo titulka

Tip na čítanie – Extrémne vlastníctvo

Jocko Wilink a Leif Babin v knihe Extreme ownership: how U.S. Navy SEALs lead and win

 

extrémne vlastníctvo titulka

Na trhu sa už od roku 2015 pohybuje kniha, ktorú napísali dvaja členovia amerických špeciálnych námorných  jednotiek – U.S. Navy  SEAL. Táto kniha je venovaná postupom a princípom vodcovstva, ktoré sú použiteľné nielen vo vojnových konfliktom na bojovom poli ale aj v bežnom živote. Možno si poviete, že ako sa teda niečo z bojiska, kde musíte plniť rozkazy a riskovať život dá pretaviť do bežného života? Alebo si poviete, že to bude ďalšia kniha o oslavách amerických vojakov. Nie, táto kniha je príkladom toho, ako niekto používa svoje skúsenosti z praxe. Posúva ich ďalej aby nimi mohol pomôcť aj iným a v iných oblastiach.

Títo dvaja autori pôsobili ako dôstojníci špeciálnych jednotiek na bojisku Ramádí v Iraku počas operácie Iracká sloboda. Autori vďaka svojim misiám videli útrapy, ktoré vojna so sebou priniesla, „našťastie však mali príležitosť budovať, cvičiť a viesť veľmi výkonné víťazné tímy“.

Prečo názov Extrémne vlastníctvo?

„Názov knihy je odvodený od princípu-spôsobu myslenia-predstavujúceho základ pre všetko ostatné: extrémneho vlastníctva. Vodca musí vlastniť a teda niesť zodpovednosť za všetko, čo sa deje v jeho svete. Ako jediný vlastník nemá na koho zvaliť vinu.“

Autori pri otázke, ako sa princípy vedenia boja Navy SEAL tímov môžu premietať do vedenia akéhokoľvek iného tímu v akejkoľvek funkcií píšu, že boj je odrazom života.

„Boj je odrazom života, ibaže zosilneným a oveľa intenzívnejším. Dôsledky rozhodnutí sa dostavia okamžite a v stávke je všetko – absolútne všetko.“


zdroj:youtube.com

Kniha sa skladá z troch hlavných častí, v ktorých sú konkrétnymi príbehmi z bojiska opísané dôležité postupy v rámci leadershipu-vodcovstva.  Nájdete v nej aj mapu oblasti Ramádí, venovanie priateľom, ktorí sa už nevrátili späť z misie. V druhom vydaní nájdete aj Otázky a odpovede z Jockovho podcastu týkajúce sa vodcovstva.

I.ČASŤ: Zvíťaziť vo vnútornom boji

V tejto časti autori píšu o základných stavebných prvkoch a spôsoboch myslenia, ktoré vodca potrebuje. Potrebuje ich ak chce viesť víťazné, úspešné tímy, tímy, ktoré dosiahnu to, čo chcú alebo čo si určia za svoj cieľ.

II.ČASŤ: Zákony boja

Druhá hlavná časť knihy sa zaoberá 4 najdôležitejšími koncepciami, ktoré umožňujú tímu podávať špičkové výkony.

III.ČASŤ: Udržateľné víťazstvo

Tretia časť knihy sa zaoberá tým, ako dosiahnuť rovnováhu. Následne ju udržiavať ako vodca, smerovať k nej aby bol vodca vždy o krok vpred a tím neustále stimuloval k výkonom.

Vodcovstvo – leadership, ale ako to zvládnuť?

Nájdeme neskutočne veľa kníh o vodcovstve, ktoré sa však primárne zameriavajú len na jednotlivca na jeho charakterové črty a postupy. Ako keby nevenovali dostatočnú pozornosť skupine ľudí, tímu. Avšak, ak sa na to pozrieme úplne laicky tak vodcovstvo nemôže existovať bez ľudí, tímu, skupiny. Predsa vodcovstvo je o tom viesť niekoho. Práve preto nás táto kniha oslovila, pretože tu je vodcovstvo vnímané práve z pohľadu tímu.

Správne rozhodnutie v danej chvíli môže situáciu, ktorá sa už zdá ako „nejaká“ úplne otočiť rovnako ako aj nesprávne rozhodnutie. Prioritizácia je jedným z hlavných prvkov, na ktorý autori upozorňujú ako rozhodujúci v mnohých situáciách. Vedieť sa správne rozhodnúť a vedieť určiť priority idú ruka v ruke v každodennom živote a závisí od toho ako sa bude vyvíjať náš ďalší život.


zdroj:youtube.com

Prečo Vám o tejto knihe píšeme?

My, v Survival Academy Sk sa snažíme tiež dbať na prioritizáciu naviazanú na rozhodnutia. Na našich firemných teambuildingoch neučíme bezhlavo namemorované vety alebo ukážky, snažíme sa odovzdávať postupy a informácie, ktoré sa tiež dajú pretransformovať do bežného života, bežných situácií a používať v nich. Vedieť sa rozhodnúť, vynájsť sa a sprioritizovať si potreby nie je dôležité len pri boji o prežití vo vojne či pri extrémnych situáciách ale aj pri každodennom živote.

TO čo urobili autori knihy, použili svoje skúsenosti a prax z vojnových bojísk aby mohli pomáhať ľuďom v každodenných situáciách je to čo nás k tejto knihe priviedlo a čo sa snažíme robiť aj my. Prepojiť aj možno na prvý pohľad nespojiteľné.

Túto knihu Vám môžeme odporučiť, je vhodná pre každého kto sa chce posunúť vo svojom osobnom vývoji ale aj pre ľudí, ktorí sú na pozíciách,kde majú viesť ľudí či tímy.

Na záver pripájame zopár užitočných linkov:

 

Literatúra:
WILINK, Jocko. , BABIN Leif. 2017. Extrémne vlastníctvo, vodcovstvo a víťazstvo v seals, elitných jednotkách amerického námorníctva. Bratislava: TIMY PARTNERS, spol s r.o. , 2017, 320 s. , ISBN 978-80-8199-002-1.

Pin It on Pinterest

Share This