Scenár prežitia

Scenár prežitia

Predstavte si, že s ďalšími osobami nečakane havarujete v nehostinnom mieste. Máte k dispozícii iba obmedzené prostriedky, ktoré sa vám podarilo zachrániť. Dokážete určiť priority pre prežitie, nielen Vás osobne, ale aj celej skupiny? Nájsť možnosti využitia materiálu, ktorý máte k dispozícii a spolupráca v tíme, aby ste zabezpečili prežitie všetkých budú zohrávať kľúčovú úlohu. Komunikačné, analytické a presvedčovacie schopnosti, ako hlavné zbrane v scenári rozhodnú o vašom osude.

Stanovište zamerané na premýšľanie a komunikáciu. Podstatou tohto scenára je snaha o prežitie v prírodných podmienkach s obmedzeným množstvom vecí a tým pádom je veľmi dôležité využitie, na prvý pohľad, aj nepoužiteľných vecí. Vedieť vyhodnotiť situáciu v čo najkratšom čase a následne prioritizovať úkony na prežitie je to, čo rozhoduje o tom či prežijete. Pri tejto úlohe nejde o prežitie jednotlivca ale o prežitie všetkých, ako skupiny.

Scenár reflektuje rozvoj a zlepšenie v týchto oblastiach života firmy

Čo sa na stanovišti naučíte?

Follow Us