Deň bezpečnosti

Deň bezpečnosti

Pohybový workshop a zážitková prvá pomoc pre firmy

Deň bezpečnosti je unikátny koncept, ktorý pre vás a vašich kolegov prináša Survival AcademyAnywhere Workouts. Je to spojenie interaktívneho pohybového workshopu so Zážitkovou urgentnou prvou pomocou. Cieľom tejto fúzie a zároveň našej spolupráce s Andreou z Anywhere Workouts je z praktického hľadiska pomocou cvikov získať mobilitu, stabilitu a dostatočnú funkčnú silu v kombinácii so získaním praktických vedomostí a zručností v procese záchrany ľudského života od A po Z.


S dôrazom na firemnú kultúru a wellbeing zamestnancov sú obe aktivity zostavené tak, aby vhodne podporovali individuálne aj tímové skilly a boli využiteľné v pracovnej aj súkromnej oblasti. 

Deň bezpečnosti sa dá realizovať:

1. Pohybový workshop

Anywhere Workouts prináša interaktívny pohybový workshop navrhnutý tak, aby zaujal a inšpiroval vašich zamestnancov k zlepšeniu ich zdravia. Vďaka kombinácii učenia a účasti môžu vaši zamestnanci opustiť workshop s novými pohybovými zručnosťami zameranými na rôznorodé oblasti.

Benefity pre zamestnanca:


                         Počas tréningu sa pracuje prevažne so svojou váhou tela, s expandermi a v prípade outdooru aj s pomôckami pre kondičný tréning

Workshop realizovaný vo firemnom prostredí je zameraný na nasledujúce oblasti:

2. Zážitková urgentná prvá pomoc

Inštruktori Survival Academy – záchranári z prvej línie vás edukatívnou a zároveň zábavnou formou prevedú celým procesom záchrany ranených od A po Z. Náš unikátny koncept spája teoretické informácie, ukážky a tréning na autentických simulátoroch a v neposlednom rade interaktívne scenáre zamerané na tímovú prácu v realisticky navodenej atmosfére.

Benefity pre zamestnanca:


Na Zážitkovej urgentnej prvej pomoci budete účastníkmi simulovanej udalosti a na vašich schopnostiach bude závisieť záchrana toho najcennejšieho – ľudského života. Naučíte sa ako správne vyhodnotiť kritickú situáciu, určiť priority v postupe, bezprostredne reagovať na zmeny. Presvedčíte sa, aký je rozdiel medzi riešením bez dostatočných znalostí a s využitím “best practice” metodík, aké nástroje alebo aké alternatívy využiť, kedy, ako s kým komunikovať pre zaistenie ďalšej pomoci a to všetko v limitovanom čase, kedy ide o všetko! 

 

Čo sa naučíte na ZUPP?

Deň bezpečnosti vo vašej firme vieme vyskladať rôznymi spôsobmi, v závislosti od počtu vašich zamestnancov, priestorových možností ako aj vašich vlastných očakávaní.

Follow Us