Swiss Re

"Výborná príprava a komunikácia pred eventom, všetko dostatočne vysvetlené, jasné inštrukcie a odpovede na otázky po organizačnej stránke. Survival Academy je jedinečný zážitok pre každého účastníka s kopou užitočných a praktických informácií či zručností využiteľných aj v každodennom živote, nielen z pohľadu bližších či vzdialenejších katastrof dnešného sveta. Nenásilnou formou sa človek prepne do spôsobu myslenia mimo zaužívaných vzorcov a pri diskusii k zadanej úlohe sa dozvie nové, často prekvapivé veci od kolegov z práce, a tak ich spoznáva aj z inej – doteraz neznámej - stránky."
Ivana Juríková
Swiss Re